Den nye udviklingspsykologi – bygger på Daniel Stern og Dian Sommers forskning. Denne viser, at barnet er født med kompetencer for at indgå i sociale relationer. Måden barnet mødes på i de nære relationer, specielt i småbarnealderen definerer barnets udviklingsmiljø og dermed hvordan kompetencerne videreudvikles. Vi bliver til den vi er ved at spejle os selv i andre. Dermed er det fundamentalt vigtigt, at ”spejlet viser positivt tilbage”. Kvaliteten af relationer barnet mødes med er derfor fundamental for barnets videre liv. Vi har i Perlen fokus på udviklingsstøttende relationer.

For at udvikle personalets relationskompetence og dermed børnenes trivsel – udvikling og læringsmiljø arbejder vi bl.a. med metoden Marte Meo.

Anerkendende – handler om at vi har fokus på det, der virker og som vi gerne vil have mere af. At vi handler ud fra en holdning om, at alle gør det bedste de kan i den givne situation. At vi tager udgangspunkt i ressourcer og potentialer. Ved at være i dialog med hinanden og ved som barn, at blive positivt guidet, kan det bedste udvikle sig til noget endnu bedre. I praksis betyder det, at vi arbejder med at sætte ord på det børnene gør godt og som vi gerne vil have mere af, undgår skæld ud og arbejder med at fortælle børnene hvad de skal gøre -  i stedet for hvad de ikke skal gøre.

Systemisk betyder, ingen mennesker kan ses som en isoleret ø. Vi alle er en del af forskellige systemer, som forandrer sig afhængig af, hvem der er sammen. Det betyder, at vi ser på barnet i sammenhæng med de relationer der er rundt omkring barnet – altså det er ikke barnet der evt. er et problem, men barnet kan være i problemer. Når der ændres i systemet, ved at de voksne omkring barnet gør noget anderledes end vi plejer, så får barnet mulighed for at udvikle sig – gøre noget andet end det plejer.

Senest opdateret 14.06.2021