Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Pædagogisk tilsyn

I forbindelse med den verserende debat om offentliggørelse af tilsynsrapporter i dagtilbud har vi i Glostrup Kommune valgt at offentliggøre resultatet af de gennemførte tilsyn.

Kommunalbestyrelsen er jf. Dagtilbudsloven §5 forpligtet til at føre tilsyn i kommunens dagtilbud. I Glostrup kommune føres der et planlagt pædagogisk tilsyn i dagtilbuddene hvert andet år. Ud over det lovpligtige tilsyn føres der kontinuerligt tilsyn med dagtilbuddene, det er fx via forældrehenvendelser, hvor konsulent eller funktionsleder fra Center for Børn, Unge og Familier (CBUF) følger op og går i dialog med ledelsen i dagtilbuddet, via dagtilbuddets deltagelse i projekter, via dagtilbuddets samarbejde med logopæder, psykologer, pædagogiske vejledere mv. Opstår der opmærksomhedspunkter, der kræver en større opmærksomhed fra CBUF, iværksættes et uanmeldt tilsyn.

Tilsynsrapporten fra Lege- og læringsmiljøvurderingen, der findes her på siden, er en del af det tidligere tilsynskoncept, der var gældende indtil 31.12.2018. Som en del af konceptet har CBUF drøftet resultatet af undersøgelsen med ledelsen af dagtilbuddet og medarbejderrepræsentanter, hvor der bl.a. er lavet aftale om fremadrettede udviklingstiltag ved behov.

Fra januar 2019 bliver tilsynene udført efter et nyt koncept, der består af observationer i det enkelte dagtilbud, hvor der er fokus på relationen mellem børn og voksne og på børnenes læringsmiljø. Der samles efterfølgende op på observationerne med personalet på de enkelte børnegrupper samt ved en tilsynsdialog, hvor der ud over ledelsen deltager medarbejderrepræsentanter samt evt. forældrerepræsentant fra bestyrelsen. Forud for tilsynsdialogen har ledelsen besvaret en række spørgsmål omkring både drift og pædagogik, som også indgår i drøftelserne ved tilsynsdialogen. Når tilsynet er afsluttet, bliver konklusionen fra tilsynet offentligt tilgængeligt på den enkelte institutions hjemmeside.

 

Brandsyn

Udføres af beredskabs chefen og er en gennemgang af institutionen, brandmateriale, flugtveje, alarmanlæg m.v. en gang årligt. Derudover er der 2 gange årligt kontrol ved brandmænd ag flugtveje og materiel. Påpegede mangler skal være lavet indenfor 14 dage.

Legepladstilsyn

En gang årligt gennemgås legepladsens sikkerhed ud fra TÛV sikkerhedsregler. Evt. mangler skal udbedres med det samme.

Hygiejne 

Sundhedsplejen udfører hygiejnetilsyn i institutionen 1 x årligt. Her tages udgangspunkt i sundhedsstyrelsens regler og regulativer og kigges på forholdsregler ved bleskift, håndvask, måltidet, sygdomme m.v.

Fødevare tilsyn

1 – 2 gange årlig kommer Fødevarestyrelsen på uanmeldt besøg. De følger op på rengøring, køleskabs temperaturer, håndtering af fødevarer, udfyldte skemaer m.v.