Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

De 6 temaer er:

Personlige kompetencer

For at kunne indgå i det sociale fællesskab, er det vigtigt at barnet udvikler evnen til at forstå sig selv og fornemme sine følelser.

Det vil sige at vi som voksne skaber nogle rammer for barnet der giver mulighed for at udvikle kompetencen til at:
 Kunne give udtryk for egne følelser og meninger. F.eks. Jeg er glad eller ked af det.
 Bede om hjælp. Feks hvis barnet er blevet afvist i legen.
 Tage initiativer for at nå et mål. Feks sætte en stol hen til reolen for at nå et puslespil, eller selv kunne hente sakse og papir.
 Aktivere sig selv ud fra egne interesser. Feks at lege uden at lade sig forstyrre af andre.
 Vi arbejder anerkendende med børnene og hjælper dem med at sætte ord på hvad de føler. Hvis et barn afvises i en leg, støttes barnet i selv at kunne finde andre muligheder.

Vi støtter børnene i at hjælpe hinanden, så de store hjælper de små. Da det også er gennem kammeraterne, at lysten til at prøve nye færdigheder opstår.

Sociale kompetencer

Det vigtige element i sociale kompetencer er empati, evnen til at kommunikere og fungere i et fællesskab..
 Derfor er det vigtigt at vi som voksne sikrer nogle rammer der giver barnet mulighed for at udvikle kompetencen til at
 Lege sammen med andre børn så venskaber kan etableres. Eks. Aktiviteter i aldersopdelte grupper.
 Ville dele med andre eller udskyde, ændre egne behov.
 Vise hensyn og samarbejde med andre.
 Løse egne konflikter med andre børn hvor det er muligt.
 Vi giver os tid til at lytte til barnet og opfordrer børnene til også at lytte til hinanden. Dette gælder både ved samlinger hvor børnene fortæller, og hvis der opstår konflikter i legen. Børnene inddrages som medspillere til løsning af uenigheder.

Ved at inddrage kammeraterne, når et barn er ked af det eller er kommet til skade, giver vi børnene mulighed for at give udtryk for omsorg og empati.

Vi giver børnene mulighed for at besøge hinanden på stuerne og i Perlen er det accepteret at barnet i perioder vil have fred.

Sprog

Sproget er en vigtig del af barnets udviklingsproces og en forudsætning for at kunne udtrykke sig.
 Derfor er det vigtigt at vi som voksne sikrer nogle rammer der giver barnet mulighed for at:
 Udvikle sit sprog i forhold til sin alder, og opleve at sproget kan bruges til at skabe kontakt til andre.
 Bruge sproget i omgangen med kammeraterne, bl.a. ved dialogen i legen og ved løsningen af konflikter.
 Opleve at sproget kan bruges til at få svar på noget barnet gerne vil vide.
 Opleve evnen til og glæden ved at bruge sproget til at opnå forståelse.
 Vi læser historier for alle børn i Perlen. Er du i vuggestuen, bliver bogen mere fortalt end læst, men nærværet, sprogstimuleringen og socialiseringen er den samme.
 Vi sætter ord på vores handlinger og bruger rim og remser i det daglige. Vi bruger fotos og historier fra hjemmet. Når vi dokumenterer aktiviteter, inddrager vi de deltagende børn. Vi bruger rytmik og sanglege til at understøtte begreber som over/under, nede/ oppe osv.

Krop og bevægelse

Glæden ved bevægelse og aktivitet er grundlaget for en sund krop.
 Kroppen er fundamentet for erfaringer. Vi oplever med kroppen og vores sanser, i de omgivelser vi færdes i.
 Hvad kan min krop, hvordan føles det og hvordan kontrollerer jeg den?
 Derfor er det vigtigt at vi som voksne skaber rammer for at barnet kan udvikle sine kompetencer til at.
 Bruge og styrke sin krop gennem fysiske aktiviteter, som at gå krybe kravle og løbe.
 Holde på ske, gaffel, kniv, kop, spise og drikke selv. Samt føle, røre og skabe ting med hænderne.
 Vise interesse for personlig hygiejne. Tage tøj af og på, gå på toilettet, vaske hænder.
 Holde balancen og have en god kropskontrol og koordination, så barnet feks. kan hoppe, kaste og gribe en bold, slå kolbøtter.

I bekendtgørelsen står der bl.a. om krop og bevægelse: At barnet får mulighed for at møde mangfoldige bevægelsesudfordringer i dagligdagen

Dette opfylder vi jo fint med vores legeplads, hvor der er mange muligheder for forskellige lege, både sammen med andre men også alene.

Barnet skal udfordres, og det skal være sjovt at udvikle sig. Der skal være mulighed for at være ”sprællemand”, men det er også vigtigt at finmotorikken kommer i fokus.

Vi har, som voksne, en stor opgave i at begge dele stimuleres, eksempelvis ved dagligt at lade børnene håndtere værktøj som bestik, sakse og blyanter, samt opfordre til hoppe/springe/løbe lege, når vi leger fange- og gemmelege og lade børnene udforske kroppens formåen og grænser hos sig selv og andre, når der klatres i træer og leges styrkelege

Når du er lille er det udfordrende at hoppe ned fra en skammel, hvorimod et stort barn skal hoppe ned fra noget højere, før det giver suset i maven. Men vi sørger for at alle får de oplevelser, der udvikler.

Natur og naturfænomener

Den naturalistiske intelligens er interessen for det levende. Naturen, mennesket og dyrene i verden omkring sig.
Evnen til at se forbindelse – forudsigelighed i verden omkring sig og kunne finde sammenhæng, ligheder og slægtskab.

Derfor er det vigtigt at vi som voksne skaber rammer for at barnet kan udvikle sine kompetencer til at
Opleve og fornemme forskellen på vinter og sommer, hvordan ser årstiderne ud? Hvilken rækkefølge kommer de i?
 Lære at kende forskel på dag og nat. Hvad kendetegner de enkelte perioder? Hvornår er solen der? Er det mørkt når man kan se månen
 At se årsag og sammenhæng som hvad sker der når jeg plukker blomsten? Hvorfor visner den? Hvad sker der når der smides skrald i naturen?
 Barnet skal have lov til at udvikle sit kendskab til og glæde ved naturen.

Ved at tage på ture i skoven, bygge huler og klatre i træer, nærstudere de små dyr der lever på legepladsen.

Lege med vandpytter og passe vores geder og vandrende pinde. Præsenterer vi børnene for naturens mange sider og stimulerer deres nysgerrighed og trang til at udforske.

Kulturelle udtryksformer

I bekendtgørelsen står der bl.a. om kulturelle udtryksformer: At børn får viden om kultur, kulturhistorie, traditioner og kunstneriske tilbud
Kultur er udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden. Det er gennem mødet med andre udtryksformer og værdier, vi definerer vores kulturelle ståsted og genkender vore egne kulturelle rødder.

Det er vigtigt at vi som voksne giver børnene rum/plads til kreativitet og gennem fælles oplevelser og egne historier, skaber en forståelse/accept hos børnene af værdien i at leve i et multikulturelt samfund