Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Baggrund:

IT området er generelt i samfundet i konstant udvikling og også i daginstitutionen skal børn, ifølge lov om pædagogiske læreplaner, have mulighed for at tilegne sig kompetencer med IT.  IT er i dag en helt almindelig del af de fleste børns hverdag.
Ipaden kan hjælpe børn med at blive introduceret for den digitale verdens muligheder og kan ifølge forsker Carsten Jessen være med til at støtte op omkring børns leg, læring og sociale samvær
I Perlen vil vi benytte Ipaden som redskab i den pædagogiske hverdag, som et supplement til andre pædagogiske tiltag. Brug af Ipad er ikke et mål i sig selv, men et middel til at skabe læring.
 En Ipad kan være et godt udviklings værktøj for et barn, men det kan også gå hen at blive et minus, hvis det bruges uden omtanke. Derfor har Perlens bestyrelse og personale defineret denne IPAD politik.

Retningslinjer for brug af Ipads i Perlen:

• I Perlen spiller vi ikke Ipad, vi bruger Ipad. Det vil sige at børnene som udgangspunkt ikke spiller spil på Ipad, medmindre de har en sammenhæng med de aktiviteter vi har fokus på.
• Ipads skal i Perlen  indtænkes som et pædagogisk udviklingsredskab og der skal derfor foregå et meget bevidst valg af APPS.
• På institutionens digitale medier ligger bøger, musik og Apps som er egnet for børn mellem 2 – 6 år.
• Ipads er en naturlig del af institutionens liv. Børnene kan bruge Ipads, hvis brugen har et formål, som ligger udover det at spille underholdningsspil
• Børnene må kun benytte internettet, You tube o.l., hvis det sker i samarbejde med en voksen og har et formål i forhold til en funktion/aktivitet.
• Den voksne skal være opmærksomme og nærværende ved børnenes brug af Ipads.
• De voksne skal etablere en struktur og brug af Ipads, som gør at det giver børnene mulighed for læring, overblik, turtagning og etiske rammer for brug af digitale medier .
• Nogle børn kan have behov for ”pauser ”og derfor kan der undtagelsesvis være børn som får mulighed for en pause med at spille Ipad. Personalet skal tale med børnene om, at de er forskellige og derfor har forskellige behov.
• Ipads skal benyttes som et supplement til institutionens øvrige aktiviteter og må ikke bruges som ”ekstra pædagoger” eller overtage mulighed for leg, og samvær.
• Personalet har en opgave med at sikre at Ipads bruges til at styrke børnenes nysgerrighed, undring og læring på alle områder, inde ude, i naturen. Til brug for udvikling af kropslige udfoldelsesmuligheder m.m.
• Ipads skal bruges til styrkelse af børnenes personlige kompetence bl.a. ved at børnene benytter Ipads som dokumentations redskab f.eks. ved at børnene tager billeder af det der optager dem, eller tager billeder – tegner – indtaler deres historier/oplevelser
• Ipads skal bruges til at styrke børnenes sociale kompetence, fællesskab og hukommelse f.eks. ved at der tages billeder af børnene og vises en lille del af barnet f.eks. munden – hvem der det? Hvem mangler på billedet o.l.
• Tager børnene billeder eller optager film, skal materialet altid gennemses af personalet inden det evt. vises frem.
• Børnene drages ikke til ansvar, hvis der sker et uheld med et digitalt medie.
• Ipads skal bruges som et redskab til fællesskab. Derfor kan den voksne sammensætte Ipads grupper.