Værdier i forældresamarbejdet

 

Det fælles udgangspunkt handler om at mødes med fokus på det fælles tredje – nemlig barnets udvikling, trivsel og læring på kort og på lang sigt. Den røde tråd gennem dette samarbejdet er barnets perspektiv.

 

Det kan I forvente af os

 • Personalet forpligter sig til at møde børn og forældre på en imødekommende og positiv måde. Såvel børn som forældre skal føle sig velkommen og inviteret ind i institutionen hver dag.

 

 • Samarbejdet tager udgangspunkt i det fagprofessionelle ansvar og med et fagligt fokus på barnets læring, udvikling og trivsel. Det vil sige- vi vil det bedste for barnet.

   

   

 • Vi ser forældrene som ligeværdige samarbejdspartnere og indgår i dialogen på en ligeværdig måde i en god tone.

   

 

 • Vi sigter på at hjælpe forældrene med at støtte deres barns læring hjemme. Dette gør vi ved at indgå i dialog med forældrene om barnets liv og udvikling i hverdagen. Ved at fortælle og skriftligt informere om hvad der arbejdes med og med hvilket formål. Dette for at give forældrene mulighed for at støtte op hjemme.

   

   

 • At vi altid vil finde tidspunkt for dialog og samtale, hvis I eller vi oplever behov.

 

Personalet har et ønske om at bidrage til at der bygges bro mellem børnenes forskellige verdener. Med et fælles fokus i hverdagens interaktioner omkring alle børns trivsel og læring. Forældrene inviteres derfor til at byde ind med ideer, forslag deltagelse på arbejdsdage, deltagelse i dagligdagen.

 

Det forventer vi af jer

 • At samarbejdet bygger på gensidige krav og forventninger. At I møder Institutions personalet som en ligeværdig samarbejdspartner omkring jeres barn.

 

 • At I medvirker til en god kontakt i en god tone.

 

 • At I giver os de informationer omkring jeres barn, som har betydning for barnets trivsel

 

 • At I fortæller os, hvis der er noget I ønsker anderledes. Det er ikke sikkert at vi kan honorere jeres ønske, men vi vil altid gerne lytte og overveje løsninger.

 

Forældresamtaler

Følgende er procedurer for forældresamtaler i Perlen. Besluttet på bestyrelsesmøde d. 15.01.2015

Der blev besluttet følgende procedure for samtaler med forældre:

• Introsamtale med nye børns forældre ved opstart i institutionen
• En samtale 3 – 6 måneder efter barnets start i institutionen.
• Et møde med forældre til børn der rykker til børnehave indenfor samme 3 måneder med den stue, de rykker til.
• En samtale ved 4 års alderen
• En samtale ved indskrivning til skole.
• Forældre kan altid bede personalet om en samtale, hvis de skønner der er behov. Personalet kan altid bede forældre om en samtale, hvis de skønner der er behov.
• Forældre er altid velkommen til at ringe og høre, hvordan deres barn har det.


Forældremøder i Perlen

Forældremøde i april med valg til bestyrelse - fælles
Forældremøde i oktober/november – fælles og på stuen

På vej i børnehave – møde for forældre ved overgang fra vuggestue til børnehave. de afholdes ca. 4-6 gange om året